Presentatiegids1

Presentatiegids v.v. Westerlee 2014/2015

In 2014 kwam de v.v.Westerlee met het verzoek voor een nieuw ontwerp van de presentatiegids. De club wilde een nieuw design passend bij de ontwikkelingen die er in de club gaande waren.

Na een aantal keren overleg zijn we gekomen tot een huisstijl die in de presentatiegids, de website en het clubblad was terug te vinden.

De eerste presentatiegids typeerde zich door een nieuw ontwerp van de omslag. Ook hebben we gekozen voor het weergeven van de informatie in full color.

Presentatiegids v.v. Westerlee 2015/2016

Na het ontwerp van de presentatiegids van het seizoen 2014-2015 mocht ik de nieuwe gids van de v.v.Westerlee aanpassen.

We hebben er voor gekozen om de layout van de pagina’s te vernieuwen zodat deze voor de komende seizoenen te gebruiken is.

Verder is er voor gekozen om de omslag zo te maken dat de voor- en achterkant bestaat uit één foto. Het thema die naar voren moest komen was “samen sterk”.
Een club bestaat namelijk niet alleen uit sporters maar wordt voor een groot deel gedragen door vrijwilligers.