Werkwijze.

Ik vind het erg belangrijk via een goed contact achter de ware aard van de opdrachtgever te komen.
Via deze werkwijze denk ik het beste resultaat te kunnen halen.

1. Overleg

Goed overleg is essentieel voor het uiteindelijke resultaat. Op deze manier wordt duidelijk welke doelstellingen de opdrachtgever wil bereiken. Hieruit volgt een ontwerp.

2. Ontwerp

Het eerste ontwerp moet een duidelijk beeld geven van het mogelijke eindresultaat. Dit maakt het mogelijk zaken aan te passen en is een houvast voor het in gang zetten van de productie.

3. Productie

Tijdens de productie worden alle afgesproken elementen toegepast. Na een laatste controle en eventueel kleine aanpassingen wordt het product afgeleverd aan de opdrachtgever.

Film

Met een combinatie van beeld en geluid kun je tegenwoordig de juiste boodschap overbrengen richting de doelgroep.

Fotografie

Eén beeld zegt soms meer als een pagina met woorden. Zo krijgt de doelgroep het juiste beeld van een bedrijf.

Webdesign

Informatie wordt vaak gezocht via internet. Daarom is de eerste indruk
belangrijk, zorg ervoor dat de doelgroep zich jouw bedrijf herinnert.

Design

Soms kan een verrassend eenvoudig design alles zeggen, dit is het motto waarmee ik werk. De bedoeling moet duidelijk zijn.